Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη

Φίλτρα
MANNOL Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 9670
MANNOL Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 9670
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Κατάσταση: νέο
-31%
2,40 €
3,48 €**
(4,80 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
PRESTO Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 315541
PRESTO Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 315541
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • PRESTO
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 315541
 • PRESTO
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
2,57 €
3,72 €**
(5,14 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
TEXTAR Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 96000100
TEXTAR Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 96000100
 • TEXTAR
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 96000100
 • TEXTAR
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • μήκος συσκευασίας [cm]: 7
 • πλάτος συσκευασίας [cm]: 7
 • ύψος συσκευασίας [cm]: 24
 • Αριθμός τεχνικής πληροφορίας: 98504 0001 1/2L
 • Κατάσταση: νέο
-31%
2,93 €
4,24 €**
(5,86 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη W103
K2 Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη W103
Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη K2
Σπρέι, Χωρητικότητα: 400ml
Αριθμός προϊόντος: W103
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 400
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,09 €
4,48 €**
(7,73 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOTIP Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 090563
MOTIP Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 090563
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • συμπληρωματική πληροφορία: CST4239
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,09 €
4,48 €**
(6,18 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
A.B.S. Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 7510
A.B.S. Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 7510
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • A.B.S.
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 7510
 • A.B.S.
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Περιορισμός κατασκευαστή: ABS
 • Βάρος [g]: 480
 • Βάρος [kg]: 0,48
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,26 €
4,72 €**
(6,52 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
TEXTAR Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 96000200
TEXTAR Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 96000200
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • TEXTAR
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 96000200
 • TEXTAR
Προσοχή
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • μήκος συσκευασίας [cm]: 7
 • πλάτος συσκευασίας [cm]: 7
 • ύψος συσκευασίας [cm]: 24
 • Αριθμός τεχνικής πληροφορίας: 98504 0002 1/2L
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,26 €
4,72 €**
(6,52 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
PETEC Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 70060
PETEC Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 70060
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • PETEC
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 70060
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Εύφλεκτο αερόλυμα. Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Εύφλεκτο στερεό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Καύσιμο υγρό.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Χρώμα: άχρωμο
-31%
3,26 €
4,72 €**
(6,52 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
KROON OIL Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 32964
KROON OIL Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 32964
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χημική ιδιότητα: Παχύρευστο
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,26 €
4,72 €**
(6,52 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
TRW Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη PFC105E
TRW Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη PFC105E
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • TRW
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη PFC105E
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χημική ιδιότητα: χωρίς FCKW
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Μονάδα ποσότητας: Κουτί
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,42 €
4,96 €**
(6,84 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MA PROFESSIONAL Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 20-A26
MA PROFESSIONAL Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 20-A26
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • MA PROFESSIONAL
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 20-A26
 • MA PROFESSIONAL
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη
 • 20A26
Κίνδυνος
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 600
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
 • συμπληρωματική πληροφορία: Brake + parts cleane
-31%
3,62 €
5,24 €**
(6,03 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
CRC Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη 32694-DE
CRC Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 32694-DE
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • CRC
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη 32694-DE
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,62 €
5,24 €**
(7,24 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη W104
K2 Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη W104
Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη K2
Σπρέι, Χωρητικότητα: 500ml
Αριθμός προϊόντος: W104
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Κατάσταση: νέο
-31%
3,78 €
5,48 €**
(7,56 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOBIL MEDIC Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη GMNZTH06
MOBIL MEDIC Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη GMNZTH06
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
 • MOBIL MEDIC
 • Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη GMNZTH06
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 600
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,78 €
5,48 €**
(6,30 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη W105
K2 Καθαριστικό φρένων / συμπλέκτη W105
Καθαριστικά φρένων & συμπλέκτη
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 600
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,95 €
5,72 €**
(6,58 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
Τεμάχια ανά σελίδα: 15
Εμφάνιση των επόμενων αντικειμένων: 15
Πολύ μεγάλο όφελος
απίστευτα χαμηλές τιμές και με την άριστη εξυπηρέτηση της antallaktikaexartimata.gr
Εξοικονόμηση κόστους παράδοσης
Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 140 € τότε η αποστολή και παράδοση των προϊόντων είναι δωρεάν, εξαιρούνται τα υπερμεγέθη αγαθά και τα προϊόντα επιστροφής με κατάθεση χρημάτων
Οι όροι πληρωμής
Δεχόμαστε Pay Pal και μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών
Μεγάλη γκάμα
Αυτή τη στιγμή προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες από 1 εκατομμύριο ανταλλακτικά αυτοκινήτων