Καθαριστικά τζαμιών

Φίλτρα
K2 Καθαριστικά τζαμιών C505
K2 Καθαριστικό τζαμιών C505
Καθαριστικά τζαμιών
 • K2
 • Καθαριστικό τζαμιών C505
 • K2
 • Καθαριστικό τζαμιών
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Γενικής χρήσης: Ναι
 • Σειρά προϊόντος: OPTICA
-31%
2,24 €
3,24 €**
(4,48 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικα τζαμιών αυτοκινητου K507
K2 Καθαριστικό τζαμιών K507
Καθαριστικά τζαμιών
 • K2
 • Καθαριστικό τζαμιών K507
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 770
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
2,24 €
3,24 €**
(2,91 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOJE AUTO Καθαριστικό για τζάμια 19-049
MOJE AUTO Καθαριστικό τζαμιών 19-049
Καθαριστικά τζαμιών
 • MOJE AUTO
 • Καθαριστικό τζαμιών 19-049
 • MOJE AUTO
 • Καθαριστικό τζαμιών
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 650
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Γενικής χρήσης: Ναι
-31%
2,24 €
3,24 €**
(3,45 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOJE AUTO Καθαριστικά τζαμιών 19-602
MOJE AUTO Καθαριστικό τζαμιών 19-602
Καθαριστικά τζαμιών
 • MOJE AUTO
 • Καθαριστικό τζαμιών 19-602
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 650
 • Είδος δοχείου: Φιάλη, Σπρέι
 • Γενικής χρήσης: Ναι
 • Σύσταση (σύνθεση): 00 (ρευστό)
-31%
2,24 €
3,24 €**
(3,45 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOJE AUTO Καθαριστικα τζαμιών αυτοκινητου 19-025
MOJE AUTO Καθαριστικό τζαμιών 19-025
Καθαριστικά τζαμιών
 • MOJE AUTO
 • Καθαριστικό τζαμιών 19-025
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 400
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • συμπληρωματική πληροφορία: Window de-icer
-31%
2,93 €
4,24 €**
(7,33 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
BRUMM Καθαριστικό για τζάμια BRCS05
BRUMM Καθαριστικό τζαμιών BRCS05
Καθαριστικά τζαμιών
 • BRUMM
 • Καθαριστικό τζαμιών BRCS05
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,09 €
4,48 €**
(6,18 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
TENZI Καθαριστικά τζαμιών AD-33H
TENZI Καθαριστικό τζαμιών AD-33H
Καθαριστικά τζαμιών
 • TENZI
 • Καθαριστικό τζαμιών AD-33H
 • TENZI
 • Καθαριστικό τζαμιών
 • AD33H
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 600
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,26 €
4,72 €**
(5,43 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικα τζαμιών αυτοκινητου K506
K2 Καθαριστικό τζαμιών K506
Καθαριστικά τζαμιών
 • K2
 • Καθαριστικό τζαμιών K506
 • K2
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 600
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,42 €
4,96 €**
(5,70 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικό για τζάμια K510
K2 Καθαριστικό τζαμιών K510
Καθαριστικά τζαμιών
 • K2
 • Καθαριστικό τζαμιών K510
 • K2
Προσοχή
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 200
 • Είδος δοχείου: Φιάλη
-31%
3,42 €
4,96 €**
(17,10 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
MOJE AUTO Καθαριστικά τζαμιών 19-579
MOJE AUTO Καθαριστικό τζαμιών 19-579
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 650
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
 • Γενικής χρήσης: Ναι
-31%
3,42 €
4,96 €**
(5,26 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
AUTOLAND Καθαριστικα τζαμιών αυτοκινητου 117130199
AUTOLAND Καθαριστικό τζαμιών 117130199
Αριθμός προϊόντος: 117130199
Προσοχή
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Ποσότητα: 25
 • Είδος δοχείου: Σακούλα
-31%
3,42 €
4,96 €**
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
SHELL Καθαριστικό για τζάμια AC53I
SHELL Καθαριστικό τζαμιών AC53I
Καθαριστικά τζαμιών
 • SHELL
 • Καθαριστικό τζαμιών AC53I
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
-31%
3,78 €
5,48 €**
(7,56 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
K2 Καθαριστικά τζαμιών K511
K2 Καθαριστικό τζαμιών K511
Κίνδυνος
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 200
 • Είδος δοχείου: Σπρέι
-31%
3,95 €
5,72 €**
(19,75 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
ARMOR ALL Καθαριστικα τζαμιών αυτοκινητου 88020L
ARMOR ALL Καθαριστικό τζαμιών 88020L
Αριθμός προϊόντος: 88020L
Παρακαλώ σημειώστε
Μακριά από παιδιά.
Περισσότερα
Λεπτομέρειες
 • Ποσότητα: 20
-31%
3,95 €
5,72 €**
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
PINGI Καθαριστικό για τζάμια OGE500AN_S500
PINGI Καθαριστικό τζαμιών OGE500AN_S500
Λεπτομέρειες
 • Χωρητικότητα [ml]: 500
 • Είδος δοχείου: Φιάλη
-31%
4,80 €
6,96 €**
(9,60 € το 1 λίτρο)
συμπ. 24% ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης
Σε απόθεμα
Τεμάχια ανά σελίδα: 15
Εμφάνιση των επόμενων αντικειμένων: 15
Πολύ μεγάλο όφελος
απίστευτα χαμηλές τιμές και με την άριστη εξυπηρέτηση της antallaktikaexartimata.gr
Εξοικονόμηση κόστους παράδοσης
Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 140 € τότε η αποστολή και παράδοση των προϊόντων είναι δωρεάν, εξαιρούνται τα υπερμεγέθη αγαθά και τα προϊόντα επιστροφής με κατάθεση χρημάτων
Οι όροι πληρωμής
Δεχόμαστε Pay Pal και μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών
Μεγάλη γκάμα
Αυτή τη στιγμή προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες από 1 εκατομμύριο ανταλλακτικά αυτοκινήτων