Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων‎ — Η επιλογή του οχήματος
Εταιρεία
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlin
Γερμανία
Αριθμός τηλεφώνου: 302103006571
E-mail:

HRA 46262 B
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της περιοχής Berlin-Charlottenburg
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE281524971


Η Ιστοσελίδα antallaktikaexartimata.gr περιέχει συνδέσμους και σε ιστοσελίδες τρίτων. Η εταιρεία Wemax Group GmbH & Co.KG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν με τους παραπάνω συνδέσμους μόνο με δική τους ευθύνη.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), η οποία βρίσκεται στο https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η εταιρεία μας δεν είναι ούτε έτοιμη, ούτε και υποχρεούται να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών, οποιουδήποτε συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Αποκλεισμός ευθύνης

Περιεχόμενα online προσφορών
Ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επικαιρότητα , την ορθότητα , την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών. Τυχόν αξιώσεις ευθύνης ενάντια στο συντάκτη σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια υλική ή άϋλη που προήλθε από τη χρήση ή τις λανθασμένες ή όχι πληροφορίες ή τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών , κατ ' αρχήν αποκλείονται , εφόσον δεν είναι συνέπεια σκόπιμης ενέργειας ή βαριάς αμέλειας της εταιρείας.

Η διαδικτυακή πρόταση δεν περιέχει καμία υποχρέωση από την πλευρά μας. Ο διαχειριστής διατηρεί ρητώς το δικαίωμα , χωρίς επιπλέον ανακοίνωση να αλλάξει , να τροποποιήσει , να διαγράψει μεμονωμένες σελίδες ή προτάσεις στο σύνολό τους , καθώς και να αναστείλει ή να τερματίσει τη δημοσίευση της πρότασης.

Ανακατευθύνσεις
Όσων αφορά την άμεση ή έμμεση επαφή (ανακατεύθυνση) με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα επιρροής του διαχειριστή, ο τελευταίος έχει την ευθύνη μόνο, εάν γνώριζε για το περιεχόμενο και είχε τις κατάλληλες λογικές τεχνικές δυνατότητες για να αποτρέψει την χρήση του παράνομου περιεχομένου. Ο διαχειριστής αποφασίζει σαφώς και δηλώνει ότι κατά τη στιγμή που θέτει την πληροφορία οι αντίστοιχες σελίδες δεν περιέχουν παράνομο περιεχόμενο. Ο διαχειριστής δεν είναι σε θέση να επηρεάσει τον τρέχοντα και τον μελλοντικό σχεδιασμό , το περιεχόμενο ή την πατρότητα των συνδεδεμένων σελίδων. Ως εκ τούτου ο διαχειριστής αποστασιοποιείται από οποιοδήποτε περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων που έχουν αλλάξει μετά την τοποθέτηση των συνδέσμων. Αυτό ισχύει για όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας , καθώς και σε καταχωρήσεις επισκεπτών , φόρουμ συζητήσεων και λίστες που ανήκουν σε εταιρείες. Για το παράνομο , εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων καθώς και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες , ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοσελίδων και όχι ο διαχειριστής.

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα των εμπορικών λογοτύπων
Σε όλες τις δημοσιεύσεις του ο διαχειριστής προσπαθεί να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών των γραφικών και ήχου , υλικά , βίντεο και κείμενα καθώς και να χρησιμοποιεί τα δικά του προσωπικά ή χωρίς άδεια γραφικά και ηχητικά υλικά , βίντεο και κείμενα.

Όλες οι ανακατευθύνσεις εντός του διαδικτύου προσφέρουν και ενδεχομένως προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα των εταιρειών διανέμονται απεριόριστα και καλύπτονται νομικά από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η απλή αναφορά σε εμπορικά σήματα και τα ίδια τα εμπορικά σήματα δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύονται από το νόμο!

Τα πνευματικά δικαιώματα για την δημοσίευση ή την δημιουργία προσφοράς των προϊόντων , καταρτίζονται από τον διαχειριστή αλλά παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση των γραφικών, των εικόνων, των ηχητικών υλικών, βίντεο και κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς τη μονοσήμαντη συγκατάθεση Wemax Group GmbH & Co.KG δεν επιτρέπεται.